Stockholm |Problemhunden ur olika synvinklar med Anders Hallgren – kompentesutvecklingshelg för alla hundpsykologer!

Anders Hallgren, Hundpsykolog, psykolog, fil. lic., anses vara världens första hundpsykolog, efter att i början av 1970-talet ha introducerat yrket hundpsykolog i Sverige. Han har vigt sitt liv åt att hjälpa problemhundar. Han har skrivet över 30 böcker om hundars beteende och nu kan du få träffa honom, bli inspirerad av honom och ta del av kunskap! Och under helgen så kan du även köpa hans böcker signerade!

Helgens schema
Lördag
9.30
Samling, presentation, introduktion.
10.00
Historik. Definition. Diagnoser. Statistik. Attityd till hundar med beteendestörningar och vanliga träningsmetoder. Inställning till hundpsykologi.
11.00
Den moderna hundpsykologen. Vetenskaplig beteendeanalys. Multifaktoriell diagnostik. Symtomträning kontra orsaksinriktad terapi.
11.30
Att klassificera beteenden.  Funktionell  och beskrivande klassifikation
12.00   Lunch
13.00
Problembeteenden och deras orsaker. Deskriptiv klassificering. Etologiska orsaker. Genetisk disposition. Stressfaktorer. Hormoner. Inlärningsfenomen. Chock och post- traumatisk stressyndrom. Sjukdomar. Andra fysiologiska variabler.
14.45   Kaffepaus
15.00   Smärtrelaterade problembeteenden. Statistik och fallexempel. Smärtfysiologi.
17.00   Tack för idag!

Söndag
10.00
Analys av bakgrundsfaktorer. Orsaksanalys kontra symtomträning.
11.00
Stressanalys (ÖS, US,). Statistik. Relationen noradrenalin – serotonin. Maskulinitetstest.
13.00 Lunch
14.00
Smärt- och sjukdomsanalys. Symtomlistan. Förväntade beteenden och avvikelser. Journalkort.
16.00
Träningsmetoder. Straff, utsläckning, systematisk desensibilisering multifaktoriell terapi. Övriga frågor. Avslutningsdiskussion.
17.30   Diplomutdelning och tack för denna gång!


Datum

lö-söndag 16-17/10 2021

Lärare
Sveriges första Hundpsykolg  Anders Hallgren, läs mer här

Var
Stockholm

Pris
3 900 kr inklusive  moms och administrationsavgift.

Diplom
efter avslutad helg får du ett diplom signerat av Anders Hallgren

Betalning/Avbokning/Ångerätt 
Du betalar din faktura inom 7 dagar efter din anmälan. Din anmälan är bindande men om du får förhinder  så får du naturligtvis sälja din biljett vidare.

Frågor?
Maila Cilla 

GÅ DENNA KURS
  • 3,900 kr inkl moms
  • 4 veckorSTARTAR OM
  • 2 Dagar
6 ANMÄLDA KURSDELTAGARE

 

© Hundens Hus AB 2020