Västerhaninge Hundhall |Problemhunden ur olika synvinklar med Anders Hallgren – verklig kompentesutveckling för alla hundpsykologer

Anders Hallgren, Hundpsykolog, psykolog, fil. lic., anses vara världens första hundpsykolog, efter att i början av 1970-talet ha introducerat yrket hundpsykolog i Sverige. Han har vigt sitt liv åt att hjälpa problemhundar. Han har skrivet över 30 böcker om hundars beteende och nu kan du få träffa honom, bli inspirerad av honom och ta del av kunskap! Och under helgen så kan du även köpa hans böcker signerade!

Helgens schema
Lördag
9.30
Samling, presentation, introduktion.
10.00
Historik. Definition. Diagnoser. Statistik. Attityd till hundar med beteendestörningar och vanliga träningsmetoder. Inställning till hundpsykologi.
11.00
Den moderna hundpsykologen. Vetenskaplig beteendeanalys. Multifaktoriell diagnostik. Symtomträning kontra orsaksinriktad terapi.
11.30
Att klassificera beteenden.  Funktionell  och beskrivande klassifikation
12.00   Lunch
13.00
Problembeteenden och deras orsaker. Deskriptiv klassificering. Etologiska orsaker. Genetisk disposition. Stressfaktorer. Hormoner. Inlärningsfenomen. Chock och post- traumatisk stressyndrom. Sjukdomar. Andra fysiologiska variabler.
14.45   Kaffepaus
15.00   Smärtrelaterade problembeteenden. Statistik och fallexempel. Smärtfysiologi.
17.00   Tack för idag!

Söndag 20/6
10.00
Analys av bakgrundsfaktorer. Orsaksanalys kontra symtomträning.
11.00
Stressanalys (ÖS, US,). Statistik. Relationen noradrenalin – serotonin. Maskulinitetstest.
13.00 Lunch
14.00
Smärt- och sjukdomsanalys. Symtomlistan. Förväntade beteenden och avvikelser. Journalkort.
16.00
Träningsmetoder. Straff, utsläckning, systematisk desensibilisering multifaktoriell terapi. Övriga frågor. Avslutningsdiskussion.
17.30   Diplomutdelning och tack för denna gång!

Förkunskaper
Hundpsykolog, eller pågående psykologutbildning

Datum
lö-söndag 19-20/6 2021
Om vi pga av pandemin behöver flytta på helgen så blir det lö-söndag 18-19/9 istället –
så boka in det datumet också för säkerhets skull.

OBS! Sista anmälan söndag 16/5.

Lärare
Sveriges första Hundpsykolg  Anders Hallgren, läs mer här

Var
Västerhaninge

Boende
Det finns möjlighet till boende i hundagisets lokal ovanpå träningshallen.
 Mejla Lisa Brydner

Pris
4 900 kr inklusive  moms och administrationsavgift.
Max 10 deltagare.
Just nu 10% påskrabatt. Det enda du behöver göra är att anmäla dig senast annandag påsk och uppge koden påsk21 när du anmäler dig👍🏾

Diplom
efter avslutad helg får du ett diplom signerat av Anders Hallgren

Betalning/Avbokning/Ångerätt 
Du betalar din faktura inom 7 dagar efter din anmälan. Din anmälan är bindande men om du får förhinder  så får du naturligtvis sälja din biljett vidare.

Frågor?
Maila Cilla 

© Hundens Hus AB 2020