Årsta torg | Första hjälpen för hundägare

Akut omhändertagande hos hund

Hjärt- och lungräddning:
inblåsning och hjärtkompressioner
-teori och praktik varvas.

Luftvägsstopp
Skador orsakade av vilt
Frakturer
Stoppa blödningar
Brännskador
Sårskador

Tassbandage
– praktisk träning.

Luftvägsstopp.
Förgiftning.
Förflyttning av skadad/sjuk hund

Kursledare
Catrine Lindström, leg sjuksköterska, hundinstruktör, hundpsykolog och instruktör första hjälpen hund.

Kursdatum måndag 12/4
Tid 18.00-21.00
Pris 1200 kr

SWISH – betalning
Betala gärna din kursavgift via swish, vårt nummer är 123 390 72 68.
Kom ihåg att skriva ditt ordernummer alt. fakturanummer.

GÅ DENNA KURSKURSSTART 12/04/2021
3 ANMÄLDA KURSDELTAGARE

 

Fler starter

© Hundens Hus AB 2020