Åkeshov | Första hjälpen kurs för hund

Den friska hunden
Andning, puls och temp

Den sjuka/skadade hunden i enlighet med riktlinjer från Veterinärförbundet, Svenska Kennelklubben,
Svenska Jägareförbundet och Jordbruksverket.

Luftvägsstopp
Inblåsning och hjärtkompressioner
Stoppa blödningar
Sårskador
Förflyttning av skadad/sjuk hund
Akuta allvarliga tillstånd hos hund

Teori varvas med praktik på HLR-docka och egen hund

Kursledare
Marianne Nordahl, Leg akutsjuksköterska, huvudinstruktör HLR Certifierad Första hjälpen/Vård i det vilda instruktör, hundinstruktör och hundbeteendevetare.

Kursdatum söndag 7/4 2019
Tid kl 9.30-12.30
Pris 450 kr

SWISH – betalning
Betala gärna din kursavgift via swish, vårt nummer är 123 390 72 68.
Kom ihåg att skriva ditt ordernummer alt. fakturanummer.

GÅ DENNA KURSKURSSTART 07/04/2019
  • 450 kr inkl moms
  • 1 månadSTARTAR OM
  • 1 Dagar
1 ANMÄLDA KURSDELTAGARE

 

© Hundens Hus AB 2018