Jag har glädjen att få presentera Anders Hallgren, en av mina första lärare för dig, då han kommer att ha sitt seminarium om social stress – ett av hans specialämnen! – så missa inte denna dag!
Innehåll:
Vad är stress och hur yttrar det sig?
För att kunna hantera stress hos sin hund måste man känna till de olika stressfaktorer som finns i hundarnas värld. Därför går vi under dagen  igenom alla de kända faktorerna och vad man kan göra för att undvika dem, just för att förebygga ev. problem hos sin hund.
Skadlig stress
När det blir en skadlig stress så uppstår förändringar i individens beteende, med ökad spänning, oro, ångest och irritabilitet. Vid långvarig stark stress uppstår ofta emotionell utmattning. De sociala konsekvenserna kommer snabbt med slitningar i relationer till andra, såväl närstående som främlingar, hundar och människor.
Chock/trauma
Utsätts en individ för en svår chock, trauma eller långvarig stress uppstår kroppsliga förändringar som nedsatt immunförsvar och förändringar i inre organ, framför allt mage och hjärta. Så småningom kommer andra kroppsliga symtom och olika sjukdomar av varierande grad av allvarlighet. Man räknar med två typer av stress, dels den endokrina stressen, som baseras på stresshormoner från kroppens hormonproducerande körtlar, som adrenalin och kortisol från binjurarna. Dels hjärnstressen som innebär att det blir obalans i hjärnans olika mekanismer för att hantera påfrestningar.
Vad kan du göra?
Det är viktigt att kunna kartlägga orsaker till stress. Du kommer därför att få ta den av den stressanalys som hundpsykologer använder för att utreda över- och understimulering. Anders går även igenom olika former av terapi, såväl psykologisk som näringsbaserad, samt medicinsk terapi.
Vilka kan komma?
Seminariet vänder sig till alla hundintresserade och inga speciella förkunskaper behövs. Inga svårtillgängliga termer eller begrepp ingår och allt är pedagogiskt tillrättalagt.

Schema
09.00 Samling och presentation
09.30 Historik och definition av begreppet stress
09.45 Det finns två typer: endokrin stress och hjärnstress
10.00 Endokrin stress
Binjurehormonernas inverkan på organismen (adrenalin, noradrenalin och kortisol).
Tyroxinets (sköldkörtelhormon) inverkan på stress.
Testosteronet är delvis ett stresshormon.
12.00 Lunch
13.00 Hjärnstress
Hjärnans fysiologiska mekanismer för att uppnå balans.
Samband mellan hjärnstress och endokrin stress.
14.00 Orsaker till olika former av stress
Genetiska, över- och understimulering, osäkerhet,
chock/trauma, lång tids ansträngning,  krav,
hormonförändringar, sjukdom, smärta m m
15.30 Kaffepaus
16.00 Diagnostisering och terapi vid olika stresstillstånd
17.00 Dagen slut
Observera att avvikelser från schemat kan förekomma.

Varmt välkommen!
Cilla Danielsson

Söndag 18/2 kl 10.00-17.00
Pris 1500 kr
SWISH – betalning
Nu kan du betala din kurs via vårt Swishnr 123 390 72 68 –
kom ihåg att ange ditt order/fakturanummer

Kursomdöme

N.A

omdömen
  • 5 stjärnor0
  • 4 stjärnor0
  • 3 stjärnor0
  • 2 stjärnor0
  • 1 stjärnor0

Inga omdömen fanns för denna kurs.

GÅ DENNA KURS4 PLATSER KVAR
  • 1,500 kr inkl moms
  • 1 Dagar
  • 33 PLATSER
30 ANMÄLDA KURSDELTAGARE

 

Fler starter

©Hundenshus AB 2016